Czym charakteryzują się wybory parlamentarne w Polsce?

Wybory parlamentarne w Polsce

Wybory parlamentarne w Polsce 20-06-22 · komitet

Wybory parlamentarne odbywają się co cztery lata. Są to najważniejsze wybory w Polsce, ponieważ decydują o tym, która partia będzie rządzić krajem. Dają też szansę tym, którzy biorą w nich udział, na wypowiedzenie się w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą. Wybory są powszechne i mają na celu wybranie 460 posłów i 100 senatorów. Głosować może każdy pełnoletni obywatel kraju, który posiada prawa wyborcze.

Wybory parlamentarne w Polsce – analiza

Obecna partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), sprawuje władzę od 2015 roku. Przejęła ją od poprzedniej centroprawicowej partii Platforma Obywatelska (PO), która wygrała wybory w 2007 r., ale po dwóch kadencjach straciła władzę na rzecz obecnej władzy. PiS został założony w 2001 roku przez byłych członków PO, a jego sukces wyborczy wynikał z koncentracji na bezpieczeństwie narodowym, konserwatywnych wartościach społecznych i polityce antykorupcyjnej. Od momentu przejęcia władzy zaangażowało się w kilka kontrowersyjnych kwestii, w tym zmiany w sądownictwie i mediach rządowych. I choć początkowo prowadziła kampanię pod obietnicą ograniczenia uprawnień sądu konstytucyjnego, od tego czasu wycofała się z tego zobowiązania.

Wybory parlamentarne w Polsce – przebieg

Proces wyborów politycznych w Polsce jest skomplikowany. Składa się z wielu etapów, od rejestracji do głosowania, a każdy z nich jest regulowany przez inny zestaw zasad i przepisów. Pierwszy krok, rejestracja, wymaga, aby osoba rejestrująca się dokonała tego za pośrednictwem lokalnego urzędu miasta. Po rejestracji, wyborcy muszą wziąć udział w procesie wyborczym, oddając głos osobiście lub prosząc o kartę wyborczą "absentee" w dniu głosowania. Głosowanie w Polsce odbywa się w sposób tajny, co oznacza, że nazwiska kandydatów są wymienione na karcie do głosowania, ale karty nie są imienne - nikt nie wie kto na kogo oddał głos.

Wybory parlamentarne w Polsce: głosowanie

Wybory w Polsce odbywają się co cztery lata i mają miejsce w niedzielę. Wyborcy mają trzy różne możliwości oddania głosu:

Istnieje dziewięć okręgów wyborczych, z których wyborcy mogą wybierać: różne okręgi wyborcze w każdym z regionów kraju. Wybory w Polsce odbywają się w kilku etapach, w których mandaty są zdobywane na szczeblu lokalnym, a następnie sumowane w celu uzyskania ogólnego wyniku.

Wyborcy mogą głosować w dowolnym dniu od 7.00 do 20.00 i mogą poprosić o głosowanie pocztowe, jeśli nie mogą udać się do lokalu wyborczego.

Aby oddać głos, wyborcy powinni zabrać ze sobą dowód osobisty oraz kartę wyborczą, która powinna być podpisana przez świadka.


Loading...