Polski parlament - podstawowe informacje

komitetwyborczypsl

zośka kamienie na szaniec film
Polska jest republiką parlamentarną, rządzoną konstytucją z 1997 r. Polski parlament ma dwie izby: Sejm liczący 460 posłów i Senat liczący 100 posłów. Polski system wyborczy oparty jest na reprezentacji proporcjonalnej. Każdy obywatel ma prawo do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Wybory odbywają się co cztery lata, a przeprowadza je Państwowa Komisja Wyborcza (Komisja Wyborcza Narodowa). Na komitetwyborczypsl.pl dowiesz się wszystkiego o wyborach parlamentarnych w Polsce.

Dlaczego ludzie głosują na partie polityczne? A co się dzieje, gdy w parlamencie nie ma partii większościowej?


Istnieje wiele powodów, dla których ludzie głosują na partię polityczną. Niektórzy ludzie mogą głosować na określoną partię ze względu na pochodzenie rodzinne i dziedzictwo, podczas gdy inni mogą głosować na tę samą partię, ponieważ wierzą w te same wartości.

Gdy w parlamencie nie ma partii większościowej, prezydent musi poprosić inne partie o utworzenie rządu koalicyjnego. Prezydent może też rozwiązać parlament i rozpisać nowe wybory, jeśli uzna to za konieczne. aby to zrobić. Wiele osób głosuje na partię polityczną ze względu na przekonania, jakie mają w polityce i programach tej partii. Liderzy każdej partii politycznej zazwyczaj przedstawiają program lub plan działania wyborcom podczas swojej kampanii. Następnie starają się zdobyć głosy, promując te plany działania i charyzmatycznych liderów w ich imieniu. W celu utworzenia rządu partie muszą uzgodnić program koalicyjny.

Dlaczego w ogóle potrzebujemy parlamentu lub legislatury? Co by się stało, gdybyśmy go nie mieli?


Idea parlamentu lub organu ustawodawczego polega na tym, że jest to ciało ludzi, którzy mają prawo do stanowienia prawa i podejmowania decyzji. Innymi słowy, to ciało tworzy i egzekwuje prawa.

W wielu krajach parlament lub władza ustawodawcza jest najwyższym organem zarządzającym w ich kraju. Na przykład w Kanadzie Parlament ustanawia wszystkie prawa dla Kanady. Kongres Stanów Zjednoczonych ustanawia wszystkie prawa dla Ameryki. Ale są kraje, które nie mają tego systemu, jak Chiny, gdzie nie ma parlamentu ani legislatury, ponieważ nie mają demokracji.

Istnieje wiele korzyści z posiadania parlamentu lub organu ustawodawczego, takich jak możliwość głosowania nad polityką i upewnienie się, że ludzie są sprawiedliwie traktowani przez ich rząd.

Krótka historia wyborów parlamentarnych w Polsce


Wybory parlamentarne w Polsce to najważniejsze wydarzenie polityczne w Polsce. Jest ważnym wydarzeniem w życiu politycznym kraju i odbywa się od 1919 roku po odzyskaniu niepodległości.

Pierwsze polskie wybory parlamentarne odbyły się 26 stycznia 1919 r. Sejm składał się z dwóch izb – Senatu i Sejmu. Pierwsze dwa wybory wygrała Narodowa Demokracja (NDP). W 1922 r. obie izby parlamentu zostały rozwiązane z powodu nieporozumień między endecją a prezydentem Gabrielem Narutowiczem.

Kolejne wybory parlamentarne odbyły się 15 maja 1923 r. i ponownie wygrała je endecja. 5 czerwca 1924 r. w Polsce miał miejsce zamach stanu, w wyniku którego ustanowiono dyktaturę pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego.
  • MENU

  • Social